Ny styreleder og styremedlemmer

Etter generalforsamlingen i april har Kunsthallene i Norge utnevnt Antonio Cataldo styreleder for 2023—25 og Katja Van Etten Jarem og Cecilie Nissen styremedlemmer for samme periode. Styrelederskapet og styrets seter er æresverv i tett samarbeid med resten av styret og andre paraplyorganisasjoner på kulturfeltet for å sikre bedre kunstneriske, kuratoriske og ledelsesmessige utstillingsforhold innenfor billedkunstfeltet. Det fungerer også som et organ for politisk lobbyvirksomhet med sentrale statlige og ikke-statlige organisasjoner for å påvirke politikkutforming og strategisk planlegging innen norsk kunst og kultur. Cataldo er i dag kunstnerisk leder for kunsthallen Fotogalleriet, en stilling han har hatt siden 2018. Katja Van Etten Jarem er nåværende direktør for Trafo Kunsthall, Asker, og Cecilie Nissen, direktør ved Kristiansand Kunsthall. Styret i Kunsthallene i Norge består av Kristina Ketola Bore, nestleder (kurator ved Kunsthall Stavanger); Malin Barth (direktør ved Kunsthall 3.14, Bergen) og Katrine Elise Agpalza Pedersen (kurator ved Kunsthall Trondheim).

 

Styret i Kunsthallene i Norge har fått oppgave å finne ressurser og bygge kunnskap om sentraliteten til kunsthallenes arbeid i kunstens økosystem i Norge, og gi materielle bevis på forutsetningene for å fylle gapet mellom kunstnerens atelier og museet ved å bestille forskning i feltet og samspill med lokale og internasjonale aktører i en slik søken etter en posisjonering av kunsthallenes rolle som ledende kuratorbedrifter i en kunstnerkarriere og det siste skrittet for dem å nå museenes regjeringstid. Styret skal jobbe tett med finansieringsorganer og andre paraplyorganisasjoner for å utvikle forutsetningene for en bedre forståelse av de ulike oppgavene til kulturinstitusjoner i Norge og for en mer betydelig og lik omfordeling av materielle og immaterielle ressurser for kunsthaller å likestilles med lignende organisasjoner over hele verden for å fortsette å gi de høyeste betingelsene for sine lokale og internasjonale publikum i et land med et utbredt og mangfoldig kulturtilbud på dets omfattende territorium, med tanke på de mange kulturene som bor i landet.

 

Styret i Kunsthallene i Norge vil takke avtroppende styreleder Kathrine Wilson, som har jobbet med å sikre en strukturert nettverksbasert tilstedeværelse for Kunsthallene i Norge de siste to årene.