← Tilbake til kunsthallene

Terminal B / Pikene på Broen

Terminal B er Pikene på Broens visningsrom og møteplass for sjanger- og grensekryssende kunstprosjekter, lokalisert i Kirkenes. Gjennom å belyse ulike tema og problemstillinger særlig knyttet til stedet og regionen, er Terminal B et tverrfaglig rom for utveksling av kunnskap, ideer og meninger mellom profesjonelle kunstnere, regionale kunnskapsbærere og et lokalt og tilreisende publikum. Utstillinger og performative prosjekter danner utgangspunktet for et helårlig program som inkluderer samtaler, debatter, omvisninger, workshoper, konserter og aktiviteter for barn og unge. Terminal B er også tett knyttet til Pikene på Broens residencyprogram og årlige kunstfestival Barents Spektakel. 

Besøk Terminal B / Pikene på Broen sin nettside