← Tilbake til kunsthallene

ROM

ROM er det samlende møtestedet for kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom i Norge. Vi er en utforskende plattform med hovedvekt på utstillinger, filmvisninger, debatter, foredrag og tekstpublisering. Ved å være en levende arena for et tverrfaglig miljø legger ROM til rette for fordypende produksjonsvilkår og er en attraktiv samarbeidspartner både for institusjoner og det frie feltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Galleriet har siden 2005 vært lokalisert i Maridalsveien 3. Det gamle garasjeanlegget i de tidligere NORA fabrikklokalene ble renovert, og to gallerier, Galleri ROM (startet i 1987) og Institutt for Romkunst (startet i 1988), slo seg sammen for å bli et tverrfaglig møtested for kunst og arkitektur. Fem stiftelsesorganisasjoner sto bak sammenslåingen: Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Norske arkitekters Landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening.

Besøk ROM sin nettside