← Tilbake til kunsthallene

Kunsthall Stavanger

Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Kunsthallen er en plattform for produksjon og visning av kunst som er del av en internasjonal diskurs, og vi samarbeider tett med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle solo- og gruppeutstillinger som skal skape opplevelser og engasjement.

Kunsthall Stavanger mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet og Stavanger kommune.
Besøk Kunsthall Stavanger sin nettside