← Tilbake til kunsthallene

Kunsthall Oslo

Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt rom for kunst i bydelen Bjørvika i Oslo som åpnet i september 2010.  Kunsthall Oslo viser internasjonal samtidskunst med hovedvekt på nye produksjoner og er samtidig opptatt av å utforske kunstproduksjonens sosiale og historiske kontekst. Vi etterstreber flat struktur med mandagsmøtet som høyeste organ, lik lønn for fast ansatte og et felles ansvar for drift og programmering.

Besøk Kunsthall Oslo sin nettside