← Tilbake til kunsthallene

Kunsthall 3,14

Kunsthall 3,14 presenterer og produserer samtidskunst og fungerer som et engasjerende sted for kunstnerisk utforskning, kritisk tenkning og dialog. Programmet vårt gjenspeiler kunstnernes engasjement med historiske og/eller aktuelle hendelser som utspiller seg i en globalisert verden. Kunstnere med ulik sosiopolitisk bakgrunn og kultur, verdenssyn og representerer ulike generasjoner er samlet i vårt utstillingsprogram. Det har som mål å være et konstant roterende nettverk som skaper interaktive relasjoner. Vi tilbyr et engasjerende miljø for å informere, inspirere og utfordre publikummet vårt, samt være en tilgjengelig ressurs som løfter kunstens rolle i samfunnet.

Kunsthall 3,14 fokuserer kunstverk som utforsker spørsmål om politiske, sosiale, økonomiske og miljømessige spørsmål støtter prosesser som fremmer analyse og felles forståelse.

 

Kunsthall 3,14 hovedfinansiering kommer fra Kulturdepartementet, og Vestland fylkeskommune; ytterligere finansiering kommer Bergen kommune.

 

Besøk Kunsthall 3,14 sin nettside