← Tilbake til eventer

Stortingets Familie- og kulturkomiteen, høring vedrørende Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024

Kunsthallene i Norge var i høring i Stortingets familie- og kulturkomité om forslag til budsjett for 2024 for å synliggjøre Kunsthallenes unike rolle i det velstående kulturmiljøet i landet fra nord til sør og den strategiske støtten og alliansen med kunstnere og andre organisasjoner for å bygge et mer solidaristisk, stabilt og bærekraftig kunstfelt inn i fremtiden. Kunsthallene i Norges presentasjon er tilgjengelig her.